Utställningar

Planerade utställningar

Järva Kattklubb, 24-25 augusti 2019
SE*Edalunds Cowboy(s) from hell, klass 9
FI*Cherrytail’s Mordor, klass 12

MSK, Eskilstuna, 30 augusti 2019
IC SE*Mad fairy’s Orlagh
S*Maollich’s (The) Temptaions

Östkatten, 12-13 oktober 2019
FI*Cherrytail’s Mordor, klass 11
SE*Mad fairy’s Frö, klass 10

ELK, Vårgårda, 9-10 november 2019

BIRKA, 16-17 november 2019
FI*Cherrytail’s Mordor, klass 11
SE*Mad fairy’s Frö, klass 10

Adelkatten, Norge,