Utställningar

Planerade utställningar

Nerk, Örebro, 26-27 januari 2019
SE*Mad fairy’s Kili
S*Maollich’s (The) T’Pau
S*Maollich’s (The) Temptations
SE*Edalunds Cowboy(s) from hell

SK, Stockholm, 9-10 mars 2019
CH S*Maollich’s Me Memory, klass 7
SE*Mad fairy’s Kili, klass 9
S*Edalunds Cowboy(s) from hell, klass 11

SW, Finland, 13-14 april 2019
CH S*Maollich’s Me Memory
SE*Mad fairy’s Kili

Gestrika, Sandviken, 11-12 maj 2019
GIC S*Summer Flame’s Kattja, klass 3
S*Maollich’s (The) T’Pau, klass 9
S*Maollich’s (The) Temptations, klass 9

VRK, Västerås, 18-19 maj 2019
GIC S*Summer Flame’s Kattja

UK, Rasbo,15-16 juni 2019
GIC S*Summer Flame’s Kattja, klass 3
IC S*Summer Flame’s Bagheera, klass 8