Utställningar

Planerade utställningar

SW , Åbo Finland, 13-14 april
GIC S*Summer Flame’s Kattja, klass 3
S*Maollich’s The Temptations, klass 9

Gestrika, Sandviken, 11-12 maj 2019
GIC S*Summer Flame’s Kattja, klass 3
S*Maollich’s (The) Temptations, klass 9
SE*Edalunds Cowboy(s) from hell, klass 9

VRK, Västerås, 18-19 maj 2019
GIC S*Summer Flame’s Kattja, klass 3
S*Maollich’s The Temptations, klass 9

UK, Rasbo,15-16 juni 2019
GIC S*Summer Flame’s Kattja, klass 3
IC SE*Mad fairy’s Orlagh, klass 5
IC S*Summer Flame’s Bagheera, klass 10
SE*Mad fairy’s Tyrfing af Styng, klass 12